Gödestad Nr 10 (till 1862)

Gården har alltid legat som den ligger och utan bykaraktär. Vid storskiftet 1795 fick gården sina nuvarande gränser väl samlade till ett område runt gården. Gränserna i öster och väster var däremot oregelbundna.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2016-07-18 10:22:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-07-18 10:22:27) Kontakta föreningen