Gödestad Nr 9 (till 1862)

Gården hade ägorna bra samlade redan efter storskiftet 1795. De sträckte sig från kanalen vid Kärrets gräns och över Nedrebyn och bort till kanalen vid Bottna i Ljungstorp. Stomhemmanet hade en äga norr om Lindbergskullen öster om Nermans. Stommen var liksom de övriga Nedrebynsbönderna emot laga skifte och ville i en skrivelse bli undantagna att delta i detta.
Efter det att skiftesberednigen hade avslagit framställningen kom Stommen in i skiftet på ett verkligt påtagligt sätt. Skiftesmannen hade flyttat ut Stommen till Ljungstorpsgränsen vilket hade betytt att husen skulle flyttats dit.
I en protestskrivelse skriver posten Wahlberg att Stommens hus är vida större än andra hus i byn och att utflyttningskostnaderna därför skulle bli stora. Tjänstgörande pastor använder dessutom Stommen till att sätta in hästar och åkdon i då han förrättar gudstjänster i intillliggande Gödestads kyrka. Enkesätet äger dessutom en icke obetydlig skogspark samt en utmärkt och välvårdad frukt-och köksträdgård.
Protesskrivelsen hjälpte och bifölls av Ägodelningsrätten som däremot gick emot Skiftesberedningen, Stommen fick ligga kvar i det gamla läget. Stommens hus före skiftet låg lite närmare vägen i linje med Pölen och Brogård.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2016-07-18 10:07:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-07-18 17:38:11) Kontakta föreningen