Gödestad Nr 8 (till 1862)

Nederbyns bönder tyckte det var onödigt att delta i laga skifte. De tyckte att jorden redan var väl samlad. Påståendet bestreds av alla andra i Gödestad och Algustorp och därför fick även Nedrebyns gårdar ingå i skiftesförhandlingarna. I första förslaget till skifte var det Stommen (Gödestad 9 ) som skulle få flytta ut till Bottna, bort mot Ljungstorpsgränsen. Det lade sig emellertid Prosten Wahlberg som ombud för Enkestomhemmanet emot. Efter många turer blev det så till slut att en av gårdarna Gödestad 8 fick flytta ut till Ljungstorpsgränsen. Det blev Arvid Bengtsson som fick flytta sin gård.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2016-07-17 15:13:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-07-18 10:08:19) Kontakta föreningen