Gödestad Nr 7 (till 1862)

Under laga skifte stod det klart att en av gårdarna skulle flytta ut. Det blev strid om vilken det skulle bli. Sven Anderssons arvingar (gode man Anders Larsson i Ljungstorp) anser att den omyndige Johan August Svensson borde få bo kvar på den gamla tomten utan lottdragning. Det bestrider Anders Jönsson (son till Jöns Andersson) som anser att det visst bör vara lotten som ska avgöra då hans åbyggnader är i bättre skick och kostbarare att flytta.
Skiftesmannen säger i sitt utlåtande över utflyttningen att Jöns Anderssons boningshus är 19 och en halv alnar längre än arvingarnas och ladugården blott 5 alnar kortare. Det uppkommer då en skillnad i husens längd på 14 och en halv alnar. Det framkommer också vid förnyad besiktning även att den förstnämndes hus är bättre underhållna. Med stöd av detta förklarar skiftesberedningen att Jöns Andersson bör få bo kvar och att arvingarna ska flytta ut.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2016-07-17 12:46:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2016-07-18 10:09:07) Kontakta föreningen