Gödestad Nr 6 (till 1862)

Jordboksnamnet är Nils Gunnesgård, för övrigt är det ovisst vad det gamla gårdsnamnet varit. Bexell nämner i sin "Hallands historia" hemmanamnet för Gödestadlund och att det är försett med större åbyggnader, trädgård och flera dagsverkstorp. Hade gården större betydelse i byggnaden än andra gårdar? Svaret på den frågan kanske kommer fram i kommande beskrivning av några ägare.

Namnet Nermans är givetvis kommit av de ägare som innehaft gården på 1700-1800-talen. Hela gården är 1 till 7/8 dels förmedlat mantal Kronoskatte. Det ägdes vid skiftet av Häradshövding C.J Nerman till 19/32 delar, Bengt Bengtsson 3/32 delar och Swen Anderssons arvingar till 6/32 delar mantal.
Den förste kände ägaren är cronelänsmannen wälacktad Conrad Hejl som omnämns 1739. Han lät för tingsrätten uppge en för Gödestads, Ljungstorps och Algustorps wärnelag föreslagen grannsämja. Den innehöll 22 punkter med angivande av regler för gemenskap och förslag till vite vid brott mot dessa regler.
Näste kände bonde på Gödestadlund är Carsten Bengtsson som tituleras Cronobefallningsman. Han är aktiv 1759 då han står i spetsen för den då aktuella förtydligandet av ut- och fäladsmarkens nyttjande.
1790 började storskiftet och initiativtagare var Johan Nerman från Gödestad 6, vid det tillfället benämnd landssekreterare. Johan Nerman tycktes vara ganska stridbar som person. Detta är också den första generationen Nerman på Gödestad 6.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2016-07-17 10:21:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2016-07-18 17:39:05) Kontakta föreningen