Gödestad Nr 5 (till 1862)

Om byggnaderna framme i byn berättar en samtida, Qwegas Albrekt, detta: "Alla tre Krusagårdarna låg ihop. På vinden fanns endast en skrankvägg emellan. Gårdarna stensattes oftast med brunnen i mitten. Byggnaderna bestod av ståa, kök och häbbare. Häbbaret hade ingen eldstad, där stod bara kistor utmed väggarna och de var fulla med tyg. Även kläderna lades ner i kistor för tjuvars skull. Man var mycket rädd för tjuvar så häbbarefönstren var små och hade oftast järngaller. På ett ställe framme i byn hade man haft ett särskilt häbbarehus som stod ensamt på gården och som hade tjocka lås.
Först kom man in i förstugan och hade då en betongmur rätt fram. På ena sidan hade man köket och på den andra "ståastugan" och där innanför häbbaret. Från köket gick en dörr ut (som sällan användes) till trädgården. Det fanns inbyggda sängar i "ståan" som hade ett fönster på var sida, dessutom fanns fyrar eller kakelugnar. Det var en vindstrappa i köket. Folk åt i "ståan". Hönsen vistades under sängarna ända till påsk. Kalvarna togs in när vintern var som kallast. Hönsen gick på golvet om dagarna. Huset var försett med stora sprintar och starka lås".

En av delgårdarna heter alltjämnt Krusagård. Vad namnet kommer av är inte lätt att räkna ut. En del åkerlappar inom skifteslaget heter till exempel Krusåker och en kulle heter Krusakulle. Många gårdsnamn kommer igen i andra socknar men Krusagård är svårt att finna någon annanstans.
Vid skiftesförhandlingarna var det ganska lugnt med bönderna från Nr 5, trots att de fick order att riva sina hus uppe i byn och låta uppföra nya österut nere på gärdet.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2016-07-17 09:38:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2016-07-18 10:10:37) Kontakta föreningen