Gödestad Nr 4 (till 1862)

Ett mycket gammalt hävdenamn på gården är "Lantbogården". Namnet är helt försvunnit i folkmun men finns bevarat i skrift. Det talas i gamla skrifter om 100-talet, att godsens arrendatorer kallades landbor. Kanske går det att dra en slutsats av det?
I den ekonomiska beskrivningen heter mantalet Lars Jeppersgård. De båda gårdarna slogs samman vid skiftet då den ena av gårdarna inte ville flytta ut, troligen beroende på att den vid tiden för skiftet ägdes av en änka. Gården flyttades som en gård ner till gränsen mot Stenstorp och fick heta Lindgrens. Det är ett brukarenamn som ända sedan 1600-talet varit förknippat med en av gårdarna. Namnet Lindgren levde kvar på ägarna ända fram till 1916 vilket är märkvärdigt, även för släktgårdar. I en stollängd för Gödestad kyrka talas om en Inspektor Lindgren. Kan denna titel ha något samband med förhållandet till Torstorps gård och på så sätt vara ett hävdenamn?


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2016-07-16 22:25:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-07-18 10:11:16) Kontakta föreningen