Gödestad Nr 3 (till 1862)

I äldre tider hade gården liksom övriga gårdar sin jord delad i små tegar. Vid storskiftet 1795 blev åkrarna sammandragna i större områden. De var liksom övriga gårdar placerade runt om i olika jordarter i byn. Indelningen efter storskiftet utgjordes inte av rätvinkliga gränsdragningar mellan gårdarna vilket kan utläsas i gamla fastighetskartor.
Vid laga skifte under 1860-talet fick Simmens kvarboenderätt och slapp flytta ut sin gård. Markerna blev sammandragna till ett område som sträckte sig mellan landsvägen i söder till Höggärdsvägen i norr och avslutades rakt i öster vid Jons gräns.
Senare när den nya landsvägen byggdes 1935-1936, hamnade husen på södra sidan av vägen medan den mesta jorden ligger på norra sidan. Någon gång efter skiftet har husen också flyttats några meter nedanför sin förra plats. Nuvarande ladugård (2016) byggdes någon gång vid 1900-talets början. Manhuset har enligt vad en av Simmens ägare berättat blivit köpt på Skällinge marknad 1876. Det stod färdigt där och var byggt för demonstration. Det går nog inte riktigt att föreställa sig idag vilket arbete det måste ha inneburit att vid den tiden att flytta ett så stort hus.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2016-07-10 13:51:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2016-07-18 17:39:49) Kontakta föreningen