Gödestad Nr 2 (till 1862)

De tre gårdarnas namn vid tiden för laga skifte 1852-1862 var Qwegas, Kåragård och Manuels. En bonde på 1750-talet som hette Bengt Qweg har med all sannolikt gett namn åt gården Qwegas. Kåragård kan ha fått sitt namn efter mansnamnet Kåre och Manuels kommer av Emanuel, en bonde som ägde gården i mitten av 1800-talet.
Laga skifte blev en svår procedur för de tre gårdarna. Skiftesmannen utgick från att en gård skulle ligga kvar i byn och dom andra skulle flytta ut till bortre odlingsjorden. Sedan han tagit del av husen och dess byggnadsålder var han klar med att Qwegas skulle ligga kvar och dom andra flytta ut efter lottning. Medan skiftet pågick tycktes utflyttningen acceepteras av dom berörda , som visserligen anmärkte på, att mantalet splittrades och att nr 2 flyttar ut till sämre jordar.
En av de utflyttningsskyldiga Emanuel Larsson tycks emellertid ha ilsknat till efter hand. Då Ägodelningsrätten sammanträder för att ta del av klagomålen från skiftesdelägare så är tonen mycket förändrad. Protokollet från denna rättegång är skrivet i referatform och beskriver gårdarnas utseende och grannförhållande rätt utförligt.

Besvär vid ägodelningen

Emanuel skriver, "att visserligen är uthusen till mitt hemman inte lika goda som Johannes Larssons (Qwegas) men hans manhus, som till en del står på mina ägor och uppfört långt senare än mitt och därför ser ut att vara i ett bättre skick än mitt, snarare är betydligt sämre, angripet av fukt och svamp. Orsaken till det är en illa vald tomtplats för huset. Min tomtplats är däremot så sund att om reparationer inte skulle göras på något av husen, skulle mina hus stå mycket längre trots deras högre ålder.

Gården Manuels utplacering

Gården Kåragårds utplacering

Gården Qwegas låg söder om Kåragård och försvann i början av 1900-talet.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2016-05-23 10:35:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2016-07-18 17:40:15) Kontakta föreningen