Gödestad Nr 1 (till 1862)

Under Laga skiftet mellan 1858-1862 hände det saker runt Överstegårdarna. Skiftesmannen hade bestämt att en av gårdarna skulle flytta ut. I sådana fall utgick man ofta ifrån att bonden med de sämsta husen fick maka på sig. Nu var de båda bönderna Anders och Nil Larsson bröder och Anders hus var yngre , byggt 1826 och i gott skick. Nils Larsson som hade hus byggda 1816 fick flytta till mantalets jord på norra sidan Kohaga. Detta var ett obehagligt öde då jorden var vattendränkt med många översvämningar. Bröderna höll ihop och protesterade gemensamt mot utflyttningsläget. Man försökte få skiftesmannen att flytta ut den tredje av gårdarna på Nr 2, som fått kvarborätt. Om så skedde skulle Överstegårdens två enheter få ett större område högjord. Skiftesmannen gav inte med sig. Han menade att Tjursbackabäcken (Spånggårdsbäcken) var ett naturligt avflöde av siddmarken och alla bönderna i skiftet hade lovat att medverka till bäckens upprensning och fördjupning.
Nils Larsson beslutade överklaga skiftesmannens beslut till Ägodelningsrätten. Han fick hjälp av Emanuel Larssson på Nr 2 som också var missnöjd med skiftet. Brodern Anders Larsson däremot avled under skiftesförhandlingarna och de nya ägarna deltog inte i överklagandet. Sedan broder dött söker Nils få en ändring i utflyttningen så till vida att lottning skulle äga rum. Den nye ägaren Sven Olsson har ingen lust att med lottens hjälp flytta ut utan förklarar i en skrivelse till häradsrätten ha laga rätt att bo kvar. Anledningen är att han har bättre hus och ett stort antal träd på sitt område. Nils Larsson säger sig vara beredd att betala den andre gården 100 riksdaler om han får kvarboenderätten. De båda gårdarna blev skilda efter skiftet. Nils Larsson fick flytta ut sin gård dit där den ligger än idag. Han kom ifrån häradsvägen och fick anlägga en särskild utfartsväg, dock inte tillsammans med ägaren till Gödestad 2 Emanuel Larsson som fick en annan utfartsväg.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2016-05-23 09:21:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2016-07-17 09:59:46) Kontakta föreningen