D2000 Gödestad 6, Backahagen, familjefoto

D2000 Gödestad 6, Backahagen, familjefoto
Hela familjen Karl och Agnes Nilsson uppställda för familjefoto utanför hemmet i Grimeton intill kvarnen i stationssamhället.
Tid för bildens tillkomst

1925 - 1930

Fotograf

Okänd