Gödestad 12,2, Mågens. gårdsfoto

Gödestad 12,2, Mågens. gårdsfoto
Dessa byggnader fanns kvar fram till i början av 1960-talet. 
Tid för bildens tillkomst

1950 - 1955

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvärvsdatum

2015-01-28