D2000 Gödestad 8:6, Målare Sven, Kalle Back och Tage Nordling

D2000 Gödestad 8:6, Målare Sven, Kalle Back och Tage Nordling
Sven Svensson målar vid husrenovering i Pölen 1968. Karl Nilsson (Kalle Back) hälsar på lagom till kaffepausen med gök. Tage Nordling längst bort i bild bor på fastigheten.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1968

Fotograf

Okänd