Gödestads kyrka, Gödestad-Klastorp likvagn

Gödestads kyrka, Gödestad-Klastorp likvagn
Gödestads-Klastorps likvagn, tillverkad 1924 av smeden Alfred Peterson i Klastorp.
Likvagnen avyttrad 2016 till Stegareds café, Sibbarp
Tid för bildens tillkomst

1980 - 1990

Fotograf

Okänd