Gödestad 3:2, Höggärdsvägen 10

Byggnadsår 1971-72, Berit och Rolf Svensson

1970 styckades tomten av från Simmens vars dåvarande ägare var Erik och Alice Andersson. Förhandsbesked om bygglov lämnades in hösten 1970 innan Himledalens kommun gick upp i Varbergs kommun. Våren 1971 ritade Stig Abrahamsson, Trönninge och vi sökte bygglov på sommaren, fick det beviljat efter en del diskussioner med dåvarande stadsarkitekt Oscar Nygren.
I oktober schaktade vi och i november murade Rune Pettersson, Morup, upp grunden, i december reste vi upp huset och till hjälp hade vi Sigvard Bengtsson och Nils-Eric Andersson. Resten av snickeriarbetena gjorde jag själv på fritiden tillsammans med Nils-Eric som då jobbade som lärling hos Sigvard. Elinstallationen gjordes av Gustav Pettersson, Träslöv. Rörläggeri av Karl-Ivar Svensson, Grimeton, men det var Arvid Lundahl som utförde arbetet.
Plåtslageriarbeten gjordes av Löftadalens plåtslageri. Gösta Heimroth, Rolfstorp, svarade för målningen.
Huset stod färdigt i juli 1972 då vi lämnade lägenheten i gamla lärarbostaden vid Gödestad skola som då ägdes av Sven-Olof och Ulla Josander.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-22 13:26:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2015-12-09 17:40:08) Kontakta föreningen