Gödestads kyrkoruin, Gunnar Johansson lastar gräs.

Gödestads kyrkoruin, Gunnar Johansson lastar gräs.
Gunnar Andersson, Överstegårds villa, lastar det sista.
Tid för bildens tillkomst

1980 - 1990

Fotograf

Okänd