Gödestads kyrkoruin, höhässjning gamla kyrkogården

Gödestads kyrkoruin, höhässjning gamla kyrkogården
Från vänster i bild: Karin Karlsson, Överstegård, John Johansson, Månsa, Verner Karlsson,Överstegård, Torsten Nilsson, Kåragård och Tomas Olsson, Krusagård gör en hässja av en del gräs.
Tid för bildens tillkomst

1980 - 1982

Fotograf

Erik Andersson

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Papperskopia