Gödestad 1:25, Ekarevägen 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Fastighet på Ekarevägen bestående av 2 hus om vardera 3 lägenheter samt 1 med två lägenheter.