Gödestad 1:3

Albanus Severinsson var sonson till Nils Larsson. Albanus ägde gården i stort sett under första hälften av 1900-talet. Han brukade den så länge modern hjälpte honom. Men då han var ogift och blev ensam byggde han ett hus nära kyrkan och arrenderade ut gården innan han blev 50 år. Det var mycket som var intressant med Albanus. Han hade många intresse. Inte minst skogsparken i Kohaga vårdade han. Han planterade en tysk gransort i sin skog som skulle ha fördelar. Men det visade sig att träet var vresigt och dåligt till virke. Den svåra saltstormen 1969 tog dessutom död på hela beståndet. Det slapp Albanus uppleva.
Albanus var intresserad skytt och hade ett stort intresse för sina hundar, stövare och fågelhundar. Dessa hade han inne och de behandlades som familjemedlemmar. Albanus ordnade också ett tag en privat skjutbana på sina marker där likasinnade tävlade och protokoll skrevs. I hembygdsföreningens arkiv är dessa enkla protokoll bevarade. Han arrenderade bort gården redan på 1920-talet men behöll skogen som han trivdes med så mycket att han inte ville avverka något träd.

Albanus Severinsson dog 1954. Det visade sig då att han testamenterat sin gård och sin förmögenhet till Gödestads församling som tog emot den och ämnar fortsätta utarrenderingen. Husen var mycket gamla och omoderna och arrendatorn Arvid Edespong förmådde snart församlingen att bygga en ny lada och det var meningen att bygget skulle fortsätta med ladugård och förbättring av inhuset. Detta föranledde församlingen att istället sälja gården till arrendatorn och använda pengarna till en fond.
Albanus villa såldes vid en auktion till Lars Pettersson Gödestad 7. Åkern intill Höggärdsvägen behöll församlingen för att erbjudas till kommunen Himledalen som där skulle kunna bygga pensionärshem. Det blev inte av men församlingen avstyckade och sålde tre tomter som nu är bebyggda med villor.
Arvid Edespong byggde en ladugård och reparerade manhuset helt. Arvid uträttade ett energiskt arbete på sin gård och han fick den i gott stånd tycktes det. Tyvärr fick han inte vara frisk utan blev sjuk i 45-årsåldern och dog strax efter det han fyllt 50 år.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-22 11:03:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2016-06-08 22:08:17) Kontakta föreningen