Gödestad 1:23, Källebergsvägen 14, Gamla skolan i Gödestad

Gödestad skola togs i bruk i början av 1860 - talet och och hade sina sista klass 1967. Gödestads församling övertog skolan från Himledalens kommun vid storkommunbildandet 1971.

Församlingen upplät källarlokalen till möteslokal för bl.a. ortens 4H-klubb. De gamla skolsalarna uthyrdes till Himledalens elektriska u.p.a. för kontorsändamål. På vindsvåningen fick Hembygdsföreningen inreda ett bygdemuseum som stod klart 1971.

När kontorslokalerna blev lediga i början av 1980-talet byggdes utrymmena om till en sammanhängande lokal med även en köksavdelning och två nya toaletter. Lokalen blev därefter använd till församlingshem.

I början av 2000-talet vid bildandet av Himledalens församling hyrdes lokalerna ut till Varbergs kommun och förskoleverksamhet fram till i juni 2013. När hyresgästerna pratade församlingen om att sälja huset. Gödestads Hembygdsförening visade sig intresserade och undersökte möjligheterna att köpa fastigheten.

När föreningen fått klart med hyresgäster till källaren, fått en lånerevers på del av köpeskillingen av församlingen samt ett generöst bidrag från Varbergs sparbanksstiftelse  beslutades att köpa fastigheten. Köpebrevet daterades till den 23 maj 2014. Nu vidtog renoveringsarbete källarlokalen för att färdigställa till hyresgäster. Tre veterinärer flyttade in i lokalerna den 1 juli 2014. Ett stort antal ideella timmar hade då lagts ner för att få lokalerna i fullgott skick.

Gödestad 4H har i fortsättningen sin mötesverksamhet en trappa upp likt hembygdsföreningen. Lokalen hyrs även ut externt till små familjetillställningar. 

Gödestad 4H beslutar om nedläggning av klubben i mars 2017.

 

 


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-22 09:59:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2020-09-22 14:46:00) Kontakta föreningen