Gödestad 10:2

Villa vid utfarten från Ljungstorp till Grimeton