Gödestad 3:1 Simmens

Selma gifte sig med Carl Andersson från Krafsagården, Olofstorp 2 i Valinge, 23 juni 1906. Vigselförrättare var Justus Sethelius.
Selma och Carl fick fem barn, Ingegerd (1907), Erik (1908), Sigvard (1911)  Lilly (1913) Dagny (1918).
Selma och Carl Andersson drev gården fram till på 1940-talet då sonen Erik tog över gården. Erik var gift med Alice från Hunnestad. Erik och Alice fick inga barn.

1974 köpte Lars och Evy Andersson Simmens av Erik och Alice. Lars (1944) var son till Sigvard Andersson (Selma och Carls son). Sigvard arrenderade Äckregården i Varberg (området som senare skulle kallas Håsten och bebyggas med bostäder, skola och industri. 1947 köpte han gården Månsegård i Tofta som senare blev industri mark (Varberg Nord).
Sigvard var gift med Ingrid som kom från Rolfstorp.

Lars gifte sig med Evy Söhrman från Derome 1976. De fick tre barn, Mattias (1977), Andreas (1979) och Tobias (1982).
Andreas övertog gården Simmens på 2010-talet. Andreas gifte sig med Pia.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-21 23:14:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-07 11:24:56) Kontakta föreningen