D3000 Gödestad 3:1, Simmens, Tröskning

D3000 Gödestad 3:1, Simmens, Tröskning
Lars Andersson tröskar havre i mitten på 1970-talet. Tröskan är en 8 fots Claas Cosmos.
Tid för bildens tillkomst

1973 - 1976

Fotograf

Evy Andersson


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Kenneth Johansson (2017-01-10 11:14:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gödestads Hembygdsförening (2020-09-02 07:56:50) Kontakta föreningen