D3000 Gödestad 3:1, Simmens, Tröskning

D3000 Gödestad 3:1, Simmens, Tröskning
Lars Andersson tröskar havre i mitten på 1970-talet. Tröskan är en 8 fots Claas Cosmos.
Tid för bildens tillkomst

1973 - 1976

Fotograf

Evy Andersson