D2000 Gödestad 3:1, Simmens, Evy och Lars festklädda

D2000 Gödestad 3:1, Simmens, Evy och Lars festklädda
Evy och Lars på väg till en fest.
Tid för bildens tillkomst

1985 - 1990

Fotograf

Okänd