D1000 Gödestad 3:1, Simmens, Manhuset

D1000 Gödestad 3:1, Simmens, Manhuset
Foto på manhuset före renoveringen 1990. Huset köptes på en marknad i Skällinge 1887.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1990

Fotograf

Evy Andersson