D2000 Gödestad 3:1, Simmens, Carl Andersson

D2000 Gödestad 3:1, Simmens, Carl Andersson
Carl Andersson, Simmens. Föddes 1879 och dog 1966.
Tid för bildens tillkomst

1955 - 1965

Fotograf

Ågrens foto