D3000 Gödestad 3:1, Simmens, Evy och Lars i baktagen

D3000 Gödestad 3:1, Simmens, Evy och Lars i baktagen
Evy placerar den färdigjästa brödkakan på brödspaden som Lars har till hjälp för att placera kakan i ugnen.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1989

Fotograf

Okänd