D3000 Gödestad 3:1, Simmens, degsats for storbak

D3000 Gödestad 3:1, Simmens, degsats for storbak
Degen är färdigarbetad. Den är gjord på 15 liter skinkspad. Mjölet skållades kvällen före.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1989

Fotograf

Evy Andersson