D3000 Gödestad 3:1, Simmens, bakugnen

D3000 Gödestad 3:1, Simmens,  bakugnen
Bakugnen är byggd i eldfast tegel runt om. Från början fanns ugnen i manhuset men revs ut och byggdes ny i brygghuset på 1920-talet. Utvändigt på tegeln är ugnen isolerad med sand för att hålla värmen bättre.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1989

Fotograf

Evy Andersson