D3000 Gödestad 3:1, Simmens, bakugnen

D3000 Gödestad 3:1, Simmens,  bakugnen
Bakugnen är byggd i eldfast tegel runt om. Från början fanns ugnen i manhuset men revs ut och byggdes ny i brygghuset på 1920-talet. Utvändigt på tegeln är ugnen isolerad med sand för att hålla värmen bättre.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1989

Fotograf

Evy Andersson


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Kenneth Johansson (2016-12-13 11:29:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gödestads Hembygdsförening (2020-09-02 08:02:37) Kontakta föreningen