D3000 Gödestad 3:1, Simmens, Sigvard och Artur

D3000 Gödestad 3:1, Simmens, Sigvard och Artur
Lars far, Sigvard Andersson var ibland på gården och hjälpte till. Här i samspråk med Artur Larsson. Artur växte upp på granngården, (Larsa).
Tid för bildens tillkomst

1988 - 1989

Fotograf

Evy Andersson


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Kenneth Johansson (2016-12-13 11:22:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gödestads Hembygdsförening (2020-09-02 07:52:35) Kontakta föreningen