Gödestad 9:1 Stommen

Stomgård, förut tillhörande kyrkan, numera friköpt. Belägen vid Gödestad gamla kyrkoruin i sydväst av socknen.