Gödestad 9:1 Stommen

Stomgård, förut tillhörande kyrkan, numera friköpt. Belägen vid Gödestad gamla kyrkoruin i sydväst av socknen.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-21 23:11:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2015-02-17 18:44:02) Kontakta föreningen