Gödestad 1:19, Källebergsvägen 1

Byggnadsår 1970-71, Birgitta och Sigvard Persson

Tomten köptes av Himledalens kommun 1969. Tomtpriset var 3 kronor/m². Anslutning till vatten och avlopp kostade 500 kronor. Byggnationen startade hösten 1970.
Byggmästare var Ingvar Andersson från Klastorp. Murarmästare , Gustav Larsson i Valinge.
Elinstallation gjordes av Gustav Pettersson från Träslöv. Målningen utfördes av Sven Svensson (Handlar'ns) från Gödestad.
Huset stod klart för inflyttning 1971.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-21 22:13:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2015-12-09 15:47:33) Kontakta föreningen