D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, John-med-praktko

D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, John-med-praktko
John visar upp en praktko, 1950-tal, hemma på Månsagård.
Tid för bildens tillkomst

1950 - 1960

Fotograf

Okänd