D2000 Gödestad 5:2,Månsagård, John, Anja och Allan Edespong

D2000 Gödestad 5:2,Månsagård, John, Anja och Allan Edespong
John håller i märren Lilja och lilla Anja. Allan Edespong står och håller i fölet.
Tid för bildens tillkomst

1940 - 1942

Fotograf

Okänd

Källa:

Aina Bengtssons fotoalbum