D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, John som rekryt

D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, John som rekryt
Här är John som inkallad längst till höger i bild. John började sin tjänstgöring maj 1939, knappt ett halvår före andra världskrigets utbrott.
Tid för bildens tillkomst

1939 - 1941

Fotograf

Okänd

Källa:

Aina Bengtssons fotoalbum