D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, signalist

D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, signalist
Här ses John till höger som signalist.
Tid för bildens tillkomst

1939 - 1941

Fotograf

Okänd

Källa:

Aina Bengtssons fotoalbum