D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, John som rekryt

D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, John som rekryt
John sitter på huk som nr 2 från vänster. Bilden från en träning i lumpen 1939.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1939

Fotograf

Okänd

Källa:

Aina Bengtssons fotoalbum