D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, John på allmänna läroverket

D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, John på allmänna läroverket
Uppställning för skolfoto utanför Allmänna läroverket i Varberg. John finns längst ner till höger i bild. Fotot tagit i början av 1930-talet.
Tid för bildens tillkomst

1930 - 1931

Fotograf

Okänd

Källa:

Aina Bengtssons fotoalbum


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Kenneth Johansson (2016-01-31 11:53:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gödestads Hembygdsförening (2020-09-08 02:20:10) Kontakta föreningen