D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, John på allmänna läroverket

D2000 Gödestad 5:2, Månsagård, John på allmänna läroverket
Uppställning för skolfoto utanför Allmänna läroverket i Varberg. John finns längst ner till höger i bild. Fotot tagit i början av 1930-talet.
Tid för bildens tillkomst

1930 - 1931

Fotograf

Okänd

Källa:

Aina Bengtssons fotoalbum