Gödestad 5:2 Månsagård, Gårdsfoto

Gödestad 5:2 Månsagård, Gårdsfoto
Gården fotograferad på 1940-talet från stora landsvägen med Valingevägen i förgrunden.
Tid för bildens tillkomst

1940 - 1950

Fotograf

Okänd