Gödestad 17:2

Gödestad 17:2 är bebyggt av ett garage tillhörande Gödestad åkeri.