Gödestad 2:5 Kåragård

Gården står i gamla papper som Nr 2 Gödestad, Per Tobjörnsgård. Ägdes vid Laga skifte av Anders Svensson, kallad "Kåern". Därav gårdens namn, Kåragård. I slutet av 1800-talet  köptes gården av Anders Svensson från Källsjö, gift med Kristina från Manvells i Gödestad.
Den 14 juli 1926 köptes fastigheten av Viktor Nilsson och Helga Johansson. Viktor var kommen från Köinge, Helga från Gällared. Paret vigdes 2 september samma år.
Gården var vid den tiden kringbyggd, arealen var 13,5 hektar åker och 1,5 hektar kultuarbete. Mellan 1927-1935 blev det tre barn, Ingegerd, Torsten och Ingvar. När Viktor och Helga köpt gården kom dom till omoderna gamla hus. Det saknades ordentlig väg, elektriskt ljus fanns men det saknades elkraft på gården.
Tiderna för jordbruk var dåliga. Landsvägen från Valinge byggdes 1930, samma år byggdes ny ladugård med inbyggd gödselstad och magasin.
1937 köptes självbindare tillsammans med en granne.
1954 blev det gamla inhuset ombyggt med grävd källare under hela huset.
1955 köptes en begagnad traktor med järnhjul.
1958 arrenderades gården av sonen Torsten och hans fru Naima Nilsson, Viktor och Helga bodde kvar till sin död. Efter sju år som arrendatorer köptes gården.
Åren 1957-1967 föddes fyra barn, Annett, Britt-Mari, Nils-Peter och Catarina.
Enligt lagfart 1990-05-04 köptes gården av Nils-Peter Nilsson men arrenderades av Torsten och Naima till 1994-01-01.

När Viktor kom till gården tog han dit SRB (svensk rödbrokig boskap). Rasen har sedan blivit kvar på gården. Hästar har det också alltid funnits men raserna har skiftat med ägarna.
Nu brukas gården av Nils-Peter Nilsson som har bytt maskinparken, byggt nytt redskapshus och maskinhall. I ladugården finns knappt 40 mjölkkor, ungdjur, hästar och vallhundar.
Nu brukas 50 hektar egen jord + arrende (Pardos) 12 hektar åker och 3 hektar betesmark.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-20 00:12:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-03-28 11:02:26) Kontakta föreningen