Gödestad 6:1, Nermans, bostadshus

Gödestad 6:1, Nermans, bostadshus
Nermans bostadshus fotograferat från väster.
Tid för bildens tillkomst

1970 - 1980

Fotograf

Okänd