Gödestad 6:1, Nermans, bostadshus

Gödestad 6:1, Nermans, bostadshus
Nermans bostadshus fotograferat från väster.
Tid för bildens tillkomst

1970 - 1980

Fotograf

Okänd


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Kenneth Johansson (2015-04-02 07:50:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gödestads Hembygdsförening (2020-10-20 16:26:32) Kontakta föreningen