Gödestad 1:20, Överstegård, på kurs

Gödestad 1:20, Överstegård, på kurs
Någon eller några av systrarna i Överstegård på kurs
Tid för bildens tillkomst

1925 - 1930

Fotograf

Okänd

Källa:

Hilda Bartholdssons fotoalbum