Gödestad, 1:20, Överstegård, porträtt

Gödestad, 1:20, Överstegård, porträtt
Charlotta Albrektsson, osäkert
Tid för bildens tillkomst

1895 - 1900

Fotograf

Matilda Ranch, Varberg