D2000 Gödestad 1:20, Överstergård, resa

D2000 Gödestad 1:20, Överstergård, resa
På tågstationen i Varberg
Tid för bildens tillkomst

1915 - 1925

Fotograf

Okänd

Källa:

Hilda Bartholdssons fotoalbum