D1000 Gödestad 1:27, Ekarevägen 33, Ekebacken, vinterbild

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2010

Fotograf

Eva Lagerstedt