Gödestad 1:27, Ekarevägen 33, Ekebacken, vinterbild

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2010

Fotograf

Eva Lagerstedt


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Kenneth Johansson (2016-08-01 18:33:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gödestads Hembygdsförening (2020-10-20 16:23:30) Kontakta föreningen