D2000 Gödestad 14:1, Oscar Kristoffersson

D2000 Gödestad 14:1, Oscar Kristoffersson
Oscar Kristoffersson snidade slöjdalster av enträ.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1982

Fotograf

Eric Andersson

MER INFORMATION

Bildtyp

Annan typ

Bildoriginalets beskaffenhet

Papperskopia

Förvaring

Gödestads Hembygdsförenings: Volym (pärm): Foto Personer

Placering

Gödestads Hembygdsförening: Negativarkiv