D500, Gödestads by, Grimetons station, vykort, flygfoto

D500, Gödestads by, Grimetons station, vykort, flygfoto
Flygfotografi med Grimetons stationssamhälle i förgrunden med mejeriet och affären på vardera sidan vägen. Efter bron över Himleån är det Brogård (Broas), snett upp till höger ses Stommen. Till vänster om Stommen ligger "arbetarbostaden" och därefter Sten Bengtssons eller Målar'ns. 
Vidare längs med vägen ligger Gödestad 10 på vänster sida och Pölen till höger. I vägkröken ligger Backahagen där Severina Nilsson bodde de sista åren vid denna tiden. 
I slutet av vägen ses Nermans med Simmens strax bakom och Arvidsgård till höger om vägen. Ovanför Nermans ligger deras andra hus och längst till vänster Berghäll.
Ovanför till vänster ses torpet Hakvins och längst bort till vänster Gödestad skola.
Gödestad kyrka med Albanus Severinssons hus till höger.
Framför kyrkan ligger Överstegården med Anders Severinssons till höger. 
Tid för bildens tillkomst

1928 - 1932

Fotograf

AB Almquist & Cöster

MER INFORMATION

Filstorlek (pixlar)

1020 x 1640

Storlek

0