Spånggård 1:1

Spånggård har varit i släkten Börjesson sedan 1860 då Bernander Börjesson köpte gården. Han och hans hustru fick bl. a. två söner, Anders och Albrekt. Det var Anders som till en början fick överta gården men som senare (1926) överlät den till Albrekt. 25 september 1951 köpte Albrekts son Sigvard gården. Sigvard och hans hustrus yngsta dotter, Margareta och hennes dåvarande man Thomas, köpte gården 1 januari 1988. Sedan 16 december 1998 är Margareta ensam ägare till Spånggård.

I Hallands Gods och gårdar från 1939 finns följande att läsa om Spånggård:

Postadress Grimeton, areal total 32,5 ha därav 28 ha åker, 4,5 ha skogs- och betesmark samt impediment. Taxeringsvärde: 44 000 kronor
Jordart: Mylla på lerbotten delvis ren lerjord. Skogsbestånd övervägande ekskog.
Manhusbyggnad uppförd i början av 1800-talet, nuvarande ekonomibyggnad uppförd 1904. 5 hästar, 1 unghäst, 20 nötkreatur därav 12 kor, 4 svin, 1 får och 50 höns.
Ägare Albrekt Börjesson f. 1879 son till Bernander Börjesson och hh Ann-Greta f. Andersson

I Hallands Gods och gårdar från 1946: (förändringar mot 1939)

Spånggården 1 Postadress: Grimeton Telefon 47
Taxeringsvärde: 26 100 kronor. Manhusbyggnad uppförd på 1860-talet. 5 hästar, 1 unghäst, 15 kor, 12 ungdjur, 4 modersuggor, 2 gödsvin, 60 höns.

I Hallands Gods och gårdar från 1964 (Förändringar mot tidigare utgivningar)

Spånggård 1:1 postadress Grimeton Telefon 74 047
Taxeringsvärde: 103 500 kronor
1 häst, 1 föl, 13 kor, 17 ungdjur, 11 suggor, 90 höns. Mangårdsbyggnad i 1½ plan uppförd 1961, trä under tegeltak. 7 rum, hall, förstuga, kök, källare, fast elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad och WC.
Garage från 1954, redskapshus från 1962, hönshus från 1949.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2017-11-07 09:51:51) Kontakta föreningen