Båtsberg 3:3, Gunnes

Ruth och Kurt Karlsson har tillsammans med Sigvard Persson och Kenneth Johansson arbetat under hösten 2012 med att dokumentera gårdens historia från mitten av 1800-talet fram till 2012. Gården presenteras i ett fotoalbum från åren 1915 fram till 2011 med bilder från olika vardagsmiljöer och i några fall även från aktiviteter i bygden.

Före Laga skifte 1832 i Båtsberg-Långås var gårdarna samlade. Båtsbergs gårdar låg samlade till väster om Långås i byn som fortfarande heter Båtsberg. Vid Laga skifte flyttades de två gårdarna tillhörande Båtsberg 3 som idag heter Båtsberg 3:3, Gunnes och Båtsberg 3:2, Böers till sina nuvarande platser. Före Laga skifte hette Båtsberg 3, Lars Jönsgård och var ett helt mantal Trippskt frälse.
Släktträd har upprättats vid en släktforskning och sträcker sig ända från 1700-talet.

I de köpebrev m.m. som finns arkiverade i Bygdeband finns att läsa om flera generationers arvsskiften på gården.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2015-03-18 08:10:50) Kontakta föreningen